Arbejdstid

En lærer i Gladsaxe underviser 760 timer om året, og en børnehaveklasseleder underviser 835 timer.

Til lærerens egen faglige fordybelse er der afsat 250 timer. Tiden placeres i tilknytning til den resterende arbejdstid.

Hver skole udarbejder inden 1. juli en årsplan for fællesaktiviteter, fællesmøder m.v. Der gives desuden i årets løb altid bedst mulig varsel.

Opgaveoversigten ligger klar inden 1. juli. Hvis der i årets løb er nødvendigt at foretage ændringer, sker det med baggrund i en drøftelse med den pågældende medarbejder. TR kan inddrages.

Arbejdstiden fordeles på 210 arbejdsdage: 200 skoledage. 5 dage placeres centralt for alle skoler, og 5 dage placeres af den enkelte skoles MED-udvalg.

Læs hele Gladsaxeaftalen her