Om GLF

Om foreningen

Indgang
Foreningen er stiftet i 1918 og har i dag ca. 860 medlemmer.

Foreningens formål er at varetage medlemmernes pædagogiske, tjenstlige og økonomiske interesser og at styrke sammenholdet.

Medlemstal pr. 5. april 2024

Aktive lærere/bh-klasseledere: 690

Pensionister: 168