Omsorgsdage

Her kan du læse mere om hvorledes du kan afholde dine omsorgsdage. Har du efter gennemlæsningen spørgsmål, så ring endelig til kredskontoret.

Den ansatte har ret til 2 omsorgsdage pr. år for hvert barn til og med det kalenderår, hvor barnet fylder 7 år.

Der er således ret til i alt 16 omsorgsdage pr. barn til hver af forældrene. 
Hvis et barn fødes den 1. april 2007 har forældrene ret til 2 omsorgsdage om året frem til og med 2014, hvor barnet fylder 7 år. 
Omsorgsdage kan afholdes som hele eller halve enkeltdage, eller som 2 dage i træk, og er altid på dage, der ellers ville have været arbejdsdage.

Retten til omsorgsdage gælder fra og med det år, hvor barnet fødes. Der kan kun afholdes 2 omsorgsdage om året, og man kan ikke overføre omsorgsdage fra et år til et andet. Dog kan omsorgsdage i det år, hvor barnet fødes, overføres til det følgende år (typisk fordi at omsorgsdagene ikke kan afholdes mens man har barselsorloven). 
Bemærk således, at omsorgsdagene følger kalenderåret. Afholdes de 2 dage ikke, er de ”tabt”.

Afholdelse af omsorgsdage skal meddeles til arbejdsgiveren tidligst muligt, da forholdene på arbejdspladsen indgår i beslutningen om, hvordan omsorgsdage kan afholdes. 
Hvis man ønsker at afholde omsorgsfravær i forbindelse med sit barns sygdom, vil kravet være opfyldt med varsling på barnets 1. sygedag. 
Bliver man selv syg før et varslet omsorgsfravær, udskydes afholdelsen til et senere tidspunkt.

Retten til omsorgsdage gælder også for nyansatte lærere, der har født deres barn/børn, når de ansættes