Nyansatte

Til alle nyansatte og nyuddannede

Velkommen som medlem af Gladsaxe Lærerforening.

På kredsstyrelsens vegne skal jeg hermed byde dig velkommen som medlem af Gladsaxe Lærerforening og hermed i det fagpolitiske fællesskab.

Startmedlemskab - få rabat på dit kontingent

Hvis det er første gang du melder dig ind i Danmarks Lærerforening, får du 50 % rabat på dit kontingent i de første 6 måneder af medlemskabet. Rabatten omfatter både det centrale kontingent og kredskontingentet.

Startmedlemsskabet skal søges senest 3 måneder efter sidste eksamen. Du kan indmelde dig ved at klikke her.

Dimittender, der overflyttes fra Lærerstuderendes Landskreds, bevilges automatisk fuld kontingentfritagelse i 2 måneder efter afsluttet uddannelse og derefter 50 % kontingentnedsættelse i 4 måneder. Dette kræver, at du kontakter Rasmus Jakobsen i Gladsaxe Lærerforening og meddeler din dimissionsdato. Så overfører vi dig automatisk og sørger for startkontingent.

Rasmus kan kontaktes via raja@dlf.org 

På hvert arbejdssted er der valgt en tillidsrepræsentant, som snarest vil holde et møde med dig og gennemgå dine ansættelses-, ferie- og organisationsforhold m.v..

Hvis du får brug for rådgivning om pædagogiske, økonomiske eller ansættelsesmæssige forhold, er du altid velkommen til at henvende dig til kredsen eller tillidsrepræsentanten. 

Vi vil desuden gøre opmærksom på Gladsaxe Lærerforenings hjemmeside www.glf.dk og Danmarks Lærerforenings hjemmeside www.dlf.org, hvor du kan finde en lang række informationer af både faglig og pædagogisk karakter. Du finder os naturligvis også på Facebook

Gladsaxe Lærerforening udsender løbende aktuelle digitale nyhedsbreve og andre informationer, som din tillidsrepræsentant sørger for, at du modtager.

Igen, du kan melde dig ind ved at klikke her.

Velkommen i det faglige fællesskab.

Med venlig hilsen
Thomas Agerskov
Formand