Nyansatte

Til alle nyansatte og nyuddannede

Velkommen som medlem af Gladsaxe Lærerforening.

På kredsstyrelsens vegne skal vi hermed byde dig velkommen som medlem af Gladsaxe Lærerforening og hermed i det fagpolitiske fællesskab.

 

Startmedlemskab - få rabat på dit kontingent

Hvis det er første gang du melder dig ind i Danmarks Lærerforening, får du 50 % rabat på dit kontingent i de første 6 måneder af medlemskabet. Rabatten omfatter både det centrale kontingent og kredskontingentet.

Startmedlemsskabet skal søges senest 3 måneder efter sidste eksamen. Du kan indmelde dig via nedenstående link:

https://medlem.dlf.org/mypage.aspx?func=workflow.view&action=member.register

Dimittender, der overflyttes fra Lærerstuderendes Landskreds, bevilges automatisk fuld kontingentfritagelse i 2 måneder efter afsluttet uddannelse og derefter 50 % kontingentnedsættelse i 4 måneder. Dette kræver, at du kontakter sekretæren i Gladsaxe Lærerforening og meddeler din dimissionsdato. Så overfører vi dig automatisk og sørger for startkontingent.

 

På hvert arbejdssted er der valgt en tillidsrepræsentant, som snarest vil holde et møde med dig og gennemgå dine ansættelses-, ferie- og organisationsforhold m.v..

Du skal være særligt opmærksom på, at du vil blive trukket i løn i efterårsferien, hvis du ikke har været ansat i Gladsaxe Kommune i hele kalenderåret og dermed ikke har optjent ferie.

Hvis du får brug for rådgivning om pædagogiske, økonomiske eller ansættelsesmæssige forhold, er du altid velkommen til at henvende dig til kredsen eller tillidsrepræsentanten. Vi skal anbefale, at du først rådfører dig med tillidsrepræsentanten inden henvendelsen til kredsen, hvis det drejer sig om spørgsmål vedr. arbejdstiden, da det er tillidsrepræsentanten, der har indgået de lokale aftaler på arbejdsstedet.

Vi vil desuden gøre opmærksom på Gladsaxe Lærerforenings hjemmeside www.glf.dk og Danmarks Lærerforenings hjemmeside www.dlf.org, hvor du kan finde en lang række informationer af både faglig og pædagogisk karakter. Du finder os naturligvis også på Facebook

Gladsaxe Lærerforening udsender jævnligt aktuelle digitale nyhedsbreve, som din tillidsrepræsentant sørger for, at du modtager.

Her til højre kan du indmelde dig online.

Med venlig hilsen

Thomas Agerskov    Rune Ibsen
Formand                 Næstformand