Folkeskolens afgangsprøver

I forbindelse med de mundtlige prøver skelnes mellem bundne prøver og udtræksprøver

Bundne prøver og censorater skal fremgå af opgaveoversigten og er en del af årsnormen. Tiden til opgaven skal sammenholdes med andre ”øvrige opgaver” og drøftes med lederen i forbindelse med opgaveoversigten.

Vær også opmærksom på, hvis du bliver bedt om at være censor i et af de obligatoriske fag, og det ikke står på din opgaveoversigt. Så skal opgavens omfang og afregning af denne også drøftes med en leder.


Udtræksprøver skal jf. Gladsaxeaftalen betales med en særlig timetakst, hvorved tiden til opgaven holdes uden for arbejdstidsopgørelsen. Timetaksten udgør 191,00 kr. (31/3 2000-niveau) pr. time. Timetaksten er pensionsgivende for overenskomstansatte, dog undtaget overenskomstansatte lærere, som har ret til tjenestemandslignende pension.

 

Du kan finde mere om folkeskolens afgangsprøver i sideboksen til højre.

Folkeskolens afgangsprøver