Vi er med

Foreningen er repræsenteret følgende steder:

Danmarks Lærerforenings Kongres: Thomas Agerskov, Rasmus Jakobsen, Helene Østergaard Christensen og Kim Truelsen.
(samles ordinært en gang årligt og drøfter overordnede emner inden for DLF's interesseområder)


Gladsaxe Kommunens Hoved‐MED‐udvalg: Thomas Agerskov
(Borgmesteren, de kommunale direktører og fællestillidsrepræsentanterne drøfter overordnede kommunale forhold)


Børne‐ og kulturforvaltningens MED‐udvalg: Thomas Agerskov
(Børne‐ og kulturdirektør, kommunale chefer og valgte medarbejderrepræsentanter drøfter overordnede emner inden for kultur, skoler og daginstitutioner)


Gladsaxe Kommunes Skoleråd: Thomas Agerskov og Rasmus Jakobsen
(Børne‐og kulturdirektør, skolechef, Børne‐ og undervisningsudvalget, skolebestyrelsesformændene, en skolelederrepræsentant, en BUPL‐repræsentant, en repræsentant fra TAP samt os)


Kredssamarbejdet Hovedstaden Øst:
(samarbejde mellem disse kredse af Danmarks Lærerforening: Bornholm, Amager, København, Frederiksberg, Gentofte, Lyngby, Rudersdal & Gladsaxe) 

  • Formands‐ næstformandssamarbejdet: Thomas Agerskov og Rasmus Jakobsen
  • Forum for de pædagogisk ansvarlige: Thomas Agerskov
  • Arbejdsmiljøforum: Rasmus Jakobsen

Desuden er Thomas Agerskov af Danmarks Lærerforening udpeget til en plads i Professionshøjskolen KP's læreruddannelsesudvalg.