Med-systemet

Formålet med en lokal aftale i Gladsaxe Kommune om medbestemmelse og medindflydelse er at skabe grundlag for en forbedring og udvikling af samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere på alle niveauer i kommunen.

 Både ledere og medarbejdere er forpligtede til at tage initiativ til at etablere et godt samarbejde. Det fordrer gensidig tillid, åbenhed og dialog i samspillet.

Aftalen skal

  • fremme en kvalitetspræget opgavevaretagelse til gavn for kommunens borgere
  • medvirke til at skabe betingelser, der kan tilgodese medarbejdernes behov for trivsel og udvikling
  • skabe grundlag for en åben og aktiv meningsudveksling mellem medarbejdere og ledere
  • styrke og effektivisere samarbejdet om arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed

Medarbejderne er kommunens vigtigste ressource. Det er derfor væsentligt for målopfyldelsen og udviklingen af kommunens serviceydelser, at arbejdstilrettelæggelsen og arbejdsforholdene medvirker til at øge medarbejdernes engagement i opgavevaretagelsen.
Aftalen skal sikre en fortsat forbedring og udvikling af arbejdsforholdene, et bedre fysisk og psykisk arbejdsmiljø og en effektiv informationsformidling.

MED-aftalen