Ytringsfrihed

Sig Det
Ytringsfrihed – ytringspligt – værdien af ytringer

Foto: Slide fra Åbent Kursus 2015

Gladsaxe Lærerforening mener, at nedenstående skal være Gladsaxe kommunes udmelding vedr. den værdi det har, at de ansatte ytrer sig. Konkret har vi foreslået, at teksten indgår i den revidering af kommunens personalepolitik, som pågår i foråret 2015.

Det er væsentligt for Gladsaxe Kommune at de ansatte ytrer sig.
Interne ytringer er udviklende for organisationen. De er essentielle for den nødvendige bredde i dialogen om arbejdspladsens virke og udvikling. Samtidig er det at blive hørt en væsentlig del af værdien i organisationens sociale kapital.
Gladsaxe kommune ser positivt på, at de ansatte er aktive borgere. Heri indgår bl.a., at den enkelte – eller grupper – ytrer sig om kommunale forhold. For alle parters skyld er det afgørende, at der aldrig er tvivl om, hvorvidt en person udtaler sig på egne eller kommunens vegne.