Vores mål

Det vil lærerne i Gladsaxe

Virke i et arbejdsliv med mulighed for at anvende vores kompetencer, udvikle vores potentialer og levere undervisning på et højt niveau.

 

Aftale rammerne omkring lærerarbejdet i fællesskab.

 

Øge det faglige niveau for eleverne i Gladsaxe ved i langt højere grad at bruge og videreudvikle den ekspertise, som fx de mange vejledere har.

 

Hele den kommunale organisation skal i tale og handling fokusere mere på værdien af, at de ansatte ytrer sig internt og eksternt om de kommunale forhold, som netop de ansatte har særlig indsigt i.

 

Knytte tættere relation til synlige skoleledere, der er fagligt kompetente inden for både undervisning og ledelse.

 

Flytte tid fra logistik og tilsyn til udvikling af god undervisning.

 

I fællesskab skabe gode indkøringsforløb for nye lærere.

 

Skabe større sammenhæng, variation og mening i elevernes skoledag bl.a. gennem en anden tilgang til den understøttende undervisning.

 

Ramme den rette balance i inklusionen.

 

Give børn og unge gode oplevelser på vores fire feriekolonier.

 

Lave en fælles plan med forvaltningen og skolelederne om, hvordan vi sikrer, at folkeskolereformen bliver en succes.