Aldersreduktion

Du har ret til aldersreduktion fra begyndelsen af det skoleår, hvor du fylder 60.

Du har ret til at få nedsat din årlige arbejdstid, fra den normperiode (ex. skoleåret) du fylder 60 år, hvis du er ansat som lærer eller børnehaveklasseleder i en kommune eller i en region, og hvis:
• Du er født før 1. august 1956 (For denne gruppe kaldet aldersreduktion)
• Du er født mellem 1. august 1956 og 31. juli 1963 (For denne gruppe kaldet ret til nedsat arbejdstid)
Der forskelige regler for de to grupper, som du kan læse mere om nedenfor.
Du skal selv give din leder besked, hvis du vil gøre brug af din ret til at få nedsat din årlige arbejdstid.
Nedsat arbejdstid kan kombineres med nogle seniorordninger. Du kan kontakte din kredsfor rådgivning.

For dig der er født før 1. august 1956
Alt efter hvor du er ansat som lærer/børnehaveklasseleder, er der forskellige regler for, hvor meget du kan få nedsat din årlige arbejdstid:
• Hvis du arbejder i en kommune (med undtagelse af specialundervisning for voksne), har du ret til at få nedsat din arbejdstid med 175 timer årligt.
• Hvis du arbejder med specialundervisning for voksne i en kommune eller i en region, har du ret til at få nedsat den årlige arbejdstid med 21 minutter per undervisningstime (60 minutter).
• Hvis du arbejder med specialundervisning af børn i en region, har du ret til at få den årlige undervisning nedsat med 25 minutter per undervisningstime (60 minutter).

Løn og pension
Din løn og pensionsindbetaling/-optjening er i princippet uændrede, selvom du arbejder færre timer. Du skal dog være opmærksom på, at dine funktionstillæg kan være mindre. Det afhænger af, hvilke opgaver du har.

For dig der er født mellem 1. august 1956 og 31. juli 1963
Du har ret til at få din arbejdstid nedsat med op til 175 timer. Du skal selv give din leder besked om, om du vil have nedsat arbejdstiden med alle 175 timer eller færre.
Du vil få tilsvarende mindre i løn, når du arbejder færre timer, men du vil fortsat have fuld pensionsret.

Deltidsansat
Hvis du er deltidsansat, kan du også få nedsat din arbejdstid. Antallet af timer udregnes i forhold til din beskæftigelsesgrad. Hvis du eksempelvis har en arbejdstid svarende til 50 pct. af en fuldtidsstilling, kan du få nedsat din årlige arbejdstid med 87,5 timer (svarende til 50 pct. af 175 timer).

Senior og jubilæum