Vores indledende oplæg til forhandlingerne med kommunen!

15Punkter
Gladsaxe Lærerforening finder det relevant, at vi sammen med Gladsaxe Kommune gennemgår de 15 punkter i OK15 i fællesskab. Vi ser muligheder for præciseringer og forbedringer i forhold til indeværende år. Altafgørende er det, at vi indledningsvis taler os frem til, hvordan vi forstår det skrevne.

Vi har særligt fokus på følgende:

1. Emnet ”tilsyn i pausebåndet” er blevet drøftet i årets løb. Vi vil gerne have en løsning på problematikken.

2. Opgaveoversigtens anvendelighed

  • Vi savner reelt indhold, arbejdsfordeling m.v.
  • Fx angivelse af arbejdsdage, planlagte arrangementer m.v.

3. Det er væsentligt for lærerne og børnehaveklasselederne at have råderum i deres arbejdsliv. Det skal styrke muligheden for fordybelse og kreativitet, samt styrke den enkeltes life-work balance. Vi synes at ”de 4 timer”, som vi har aftalt i dette skoleår har været et væsentligt aktiv.

4. Vi er enige i, at der ikke skal være voldsomme udsving i fordelingen af undervisningsopgaverne (og de øvrige opgaver). Vi finder imidlertid det nuværende 757-timerssystem alt for snærende og urimeligt i forhold til dem, der trods alt har større forpligtelser på øvrige opgaver. Vi kunne herunder bl.a. se på rammer omkring linjefagsuddannelse.

5. Vi vil gerne tale om medindflydelse. Vi oplever, at MED-udvalget halter flere steder. Drøftelser med enkelte, grupper eller hele personalet lader noget tilbage at ønske. Den overenskomstsikrede dialog om arbejdstid er ofte udeblevet. Det samme gælder den obligatoriske kompetenceudviklingsplan.

6. Det er helt afgørende for os, at vi finder en fælles ramme om arbejdsvilkårene for de tillidsvalgte. Den opgave har skolerne ikke løst i indeværende år. De tillidsvalgte skal have samme muligheder for at passe undervisning og tilhørende opgaver som de øvrige lærere.

7. Endelig er der en masse praktiske tilgange, som vi med fordel kan komme rundt om. Fx afspadsering, opgørelse af arbejdstid, deltid etc.