Om GLF

Om foreningen

Foreningen er stiftet i 1918 og har i dag mere end 1000 medlemmer.
Kredsen2017

Kredsens tillidsrepræsentanter, ansatte og bestyrelse november 2017

Foreningens formål er at varetage medlemmernes pædagogiske, tjenstlige og økonomiske interesser og at styrke sammenholdet.

Medlemstal pr. 1/6 2015

Aktive lærere/bh-klasseledere: 770

Pensionister: 244