Nyt forståelsespapir

Gladsaxe Lærerforening har været i drøftelser med Gladsaxe Kommune, Skolelederforeningen i Gladsaxe, BUPL-Storkøbenhavn om en gensidig forståelse af opgaveløsningen i Gladsaxe Kommunes folkeskoler.


Det er der kommet et nyt forståelsespapir ud af, der bl.a. indeholder:

  • En større sikring af den enkelte læreres mulighed for at forberede sin undervisning
  • Langt mere detaljerede opgaveoversigter
  • Større hensyn til nyuddannedes behov for formel og uformel kompetenceudvikling.
  • 6. ferieuge bliver, som den er på resten af arbejdsmarkedet
  • Tillidsrepræsentanterne skal sikres den nødvendige tid til arbejdet

Det var dog ikke muligt at blive enige med de kommunale forhandlere om at sætte timer på ”øvrige opgaver” ligesom man gør det med undervisningstiden. Den samme uenighed ligger mellem DLF og KL.


Læs hele forståelsespapiret her

Emner

Målgruppe